تبلیغات
مامای شیطون - اردوی جهادی
مامای شیطون
***انی خالق بشرا" من طین***

تا حالا اردوی جهادی رفتین؟؟؟

تا حالا مستند اردوی جهادی از تلویزیون دیدین؟؟؟

از طرف بسیج دانشجویی رفتیم اردوی جهادی

یه روستای محروم تو استان خوزستان

6 - 7 ساعت تو راه بودیم

منطقه اش کوهستانی بود و منم بد ماشین

هفت روز اونجا بودیم

تو مدرسه مستقر شدیم

اونجا بود که فهمیدم محروم یعنی چی؟

محروم یعنی اینکه آب نوبتی باشه !یه روز نوبت روستا بالایی و یه روز روستا پایینی

محروم یعنی اینکه همه بچه ها قاطی پاتی تو یه مدرسه درس بخونن و هرسال واسه داشتن معلم التماس کنن

محروم یعنی اینکه دختر پچه هایی که بخاطر بیماری زنتیکی شش انگشت دارن و توانایی جراحی کردن ندارن

محروم یعنی اینکه بیمارستان و دکتری نباشه که دوا و درمون کنی و دختر 8 ساله ات بخاطر عقرب زدگی جلو چشات پر پر شه

محروم یعنی اینکه بخاطر سد آبی که در نزدیکی روستاست تا حالا چندین نفر غرق شدن و یه نمونه اش یه اتوبوس پر از زن و بچه

محروم یعنی اینکه دختر جوون و دم بختی که یه مانتو درست وحسابی نداره

محروم یعنی پسر بچه ای که بجای درس خوندن چوپانی میکنه و یه غم عجیب تو چشاشه

محروم یعنی اینکه زن جوونی که بخاطر نبود کار هرماه چشم انتظار شوهرشه که از شهر برگرده

محروم یعنی فقر مالی ،